Fotografie zo zákulisia nakrúcania: 1 | 2 | 3
DVD | Ôsma séria: 1 | 2 | 3 | Deviata séria: 1 | 2 | 3 | Záverečná oslava
Výmenné karty: 1-3 | 2 | 3 | 4-5 | FTF | 6-7 | 8 | 9 | Plagáty: 1 | 2 | Iné
David Duchovny | Gillian Andersonová | David a Gillian