Vznik a výroba jednotlivých epizód a filmov


Prvá séria | Druhá séria | Tretia séria | Štvrtá séria | Piata séria | Prvý film Aktov X
Šiesta séria | Siedma séria | Ôsma séria | Deviata séria | Druhý film Aktov X


Prepisy audiokomentárov tvorcov


"Deep Throat" 1x01

Prepis audiokomentára


"The Erlenmeyer Flask" 1x23

Prepis audiokomentára


"End Game" 2x17

Prepis audiokomentára


"Apocrypha" 3x16

Prepis audiokomentára


"Memento Mori" 4x15

Prepis audiokomentára


"The Post-Modern Prometheus" 5x06

Prepis audiokomentára


"Patient X" 5x13

Prepis audiokomentára"Duane Barry" 2x05

Prepis audiokomentára


"The Red And The Black" 5x14

Prepis audiokomentára


"Within" 8x01

Prepis audiokomentára


"Small Potatoes" 4x20

Prepis audiokomentára


"Milagro" 6x18

Prepis audiokomentára


"Jump The Shark" 9x15

Prepis audiokomentára


"The Pine Bluff Variant" 5x18

Prepis audiokomentára


"Triangle" 6x03

Prepis audiokomentára


"all things" 7x17

Prepis audiokomentára


"Je Souhaite" 7x21

Prepis audiokomentára


"Improbable" 9x14

Prepis audiokomentára


"Closure" 7x11

Prepis audiokomentára


"Two Fathers" 6x11

Prepis audiokomentára


"Talitha Cumi" 3x24

Prepis audiokomentára


"Anasazi" 2x25

Prepis audiokomentára


"One Son" 6x12

Prepis audiokomentára


"The Truth" 9x19/9x20

Prepis audiokomentára


"Memento Mori" 4x15

Prepis audiokomentára


"First Person Shooter" 7x13

Prepis audiokomentára


"Alone" 8x19

Prepis audiokomentára