Čierny olej a pojem kolonizácie

Skupina ľudí pôsobiacich na vysokých vládnych postoch známa ako Syndikát spolupracovala s prastarými obyvateľmi planéty Zeme, mimozemšťanmi, ktorých poznáme ako Kolonistov. Kolonisti pred mnohými miliónmi rokov Zem opustili a začali kolonizovať iné planéty a teraz sa starostlivo pripravujú na svoj návrat späť. Mimozemšťania Zem síce opustili, no stopy po sebe tu zanechali v podobe čierneho oleja, ich životnej sily, z ktorej sú stvorení a ktorou infikujú všetky ostatné formy života, aby ich ovládli. Mimozemšťania sú tak vlastne nesmrteľní, keďže čierny olej je ich krvou, ktorá má vlastné vedomie i potom, ako telo mimozemšťana odumrie. Nesmierne množstvá tejto látky sa nachádzajú pochované pod zemským povrchom na rôznych strategických miestach našej planéty po rôznych kontinentoch a pod oceánmi. ("Akty X - Film", "Two Fathers", "One Son", "Vienen")

Život Kolonistov pozostáva z troch doteraz známych životných cyklov. Prvým štádiom je už spomínaný "čierny olej" alebo "čierna rakovina" či "čistota". Syndikát si pôvodne myslel, že čierny olej je len akousi mimozemskou zbraňou, mimozemským vírusom, ktorý po kontakte dokáže vniknúť do ľudského tela a po infikovaní mozgu a ovládnutí pineálneho telieska sa dokáže zmocniť mozgových funkcií našich mozgov a človek sa tak dostane pod úplnú kontrolu tejto nebezpečnej látky. Jedinou zjavnou známkou infikovania je občasná prítomnosť čierneho oleja v očiach infikovaných. ("Piper Maru", "Apocrypha", "Tunguska", "Terma")

Syndikát už dávno vedel, že ku kolonizácii plánety tak či tak dôjde a preto sa pred časom rozhodli spolupracovať s Kolonistami a tajne bez ich vedomia pracovať na vývoji vakcíny, ktorá by dokázala čierny olej zahubiť. O krok napred pred nimi však už boli ruskí výskumníci, ktorí bez vedomia Syndikátu v Tunguske na Sibíri v Rusku na kriminálnikoch testovali vakcínu jantárovej farby, ktorá čierny olej dokáže vypudiť z ľudského tela a infikovaným tak zachrániť život. Keby sa o existencii tejto vakcíny dozvedeli i Kolonisti, bolo by zle, lebo pravdepodobne by začali s rapídnym urýchľovaním príprav na kolonizáciu. Možno sa tak už stalo, lebo ich centrálna mimozemská loď pochovaná pod ľadom v Antarktíde so stopami tejto vakcíny vo svojom systéme opustila zemský povrch a pravdepodobne odletela do vesmíru. Ruským výskumníkom sa darilo sabotovať pokusy Syndikátu o získanie ich vakcíny, no Syndikát sa k nej nakoniec predsa len dostal - prostredníctvom Alexa Kryceka. Práve jantárovou vakcínou Mulder v mimozemskej lodi v Antarktíde zachránil infikovanú Scullyovú. ("Tunguska", "Terma", "Patient X", "The Red And The Black", "Akty X - Film")

Druhým štádiom životného cyklu Kolonistov je takzvané prechodné štádium, o ktorom sa Syndikát dozvedel len nedávno. Po infikovaní čiernym olejom sa vnútri v ľudskom tele konzumáciou ľudského tkaniva začne vyvíjať mimozemský tvor, ktorý po uplynutí doby vývoja paralyzovanému človeku roztrhne hruď a opustí zvyšky tela. Ide o divého útočného mimozemšťana s veľkými čiernymi očami, hladkou kožou a dlhými ostrými pazúrmi, ktorými roztrhá každého, kto sa mu postaví na odpor. Tento tvor sa riadi výlučne inštinktom a ide mu o jediné: ukončiť svoj vývoj. Vývoj sa môže ukončiť len v extrémne teplom prostredí a ak sa útočnému mimozemšťanovi úspešne podarí zvliecť sa z kože, tretím štádiom sa stane "šedý mimozemšťan" (alebo "šedák"), ktorý je charakteristický malou postavou, hladkou kožou a veľkou hlavou s veľkými čiernymi očami. Týchto mimozemšťanov poznáme ako Kolonistov. Ukázalo sa teda, že Kolonisti po celý čas Syndikát využívali vo svoj prospech, podobne ako na druhú stranu Syndikát využíval Kolonistov. Toto všetko znamená, že vírus zmutoval a ak kolonizácia nastane, šanca, že ľudstvo prežije je mizivá. ("Akty X - Film", "The Beginning")

Čierny olej tu na Zemi bol už predtým ako sa vyvinul človek a počas histórie planéty i ľudstva pri viacerých príležitostiach došlo k objaveniu bohatých podzemných nálezísk tohto vírusu, kde sa olej pod zemou nachádzal tisícky rokov. Čierny olej však predovšetkým pochádza z vesmíru a tak napríklad keď v roku 1908 na územie Tungusky v Sibíri dopadol meteorit, čierny olej sa nachádzal i v jeho úlomkoch. Na mieste dopadu je teraz situovaný gulag, v ktorom sú väzni-trestanci nútení čierny olej dolovať spod zeme a následne sú podrobení "testu", ktorý pozostáva zo zaočkovania jantárovou vakcínou a následného vystavenia zaočkovanej osoby účinkom čierneho oleja, ktorý tu v týchto končinách volajú "čiernou rakovinou". Keďže tu na Sibíri je zima vírus našťastie nedokáže zmutovať. ("Tunguska", "Terma")

Čierny olej bol objavený napríklad i pod hladinou Tichého oceánu. Posádka francúzskej lode tu vďaka sprostredkovaným údajom od Alexa Kryceka objavila potopenú bojovú stíhačku z 2. svetovej vojny, v kabínke ktorej ich hĺbkový potápač našiel živého pilota stíhačky, ktorý po nakazení sa čiernym olejom na dne oceánu prežil celé desaťročia. Čierny olej sa i takýmto kontaktom preniesol na potápača a tak sa neskôr dostal na súš. Keďže olej je čierny a vzhľadom pripomína ropu a ropu dokáže využívať ako médium, môžeme ho spod zemského povrchu ťažiť ako ropu bez toho, aby sme vedeli, čo nám hrozí. Keďže ľudstvo je na rope ako energetickom zdroji závislé, v prípade aktivácie vírusu v rope hrozí totálny kolaps celosvetovej prepravy a komunikácie. ("Piper Maru", "Apocrypha", "Vienen")

I čierny olej sa vyskytuje vo viacerých podobách. Raz sa vyskytuje v podobe obyčajnej ropy či nafty, ktoré vírus využíva iba ako médium, inokedy v podobe čiernych červov. Vírus má definitívne svoju vlastnú inteligenciu a dokáže sa brániť tak, že zabíja silnou radiáciou, ktorá môže vyžiariť z tiel infikovaných ľudí. Vírus takisto nutne potrebuje teplo, preto napríklad čiernemu oleju, ktorý sa roky nachádzal na dne oceánu ide len o tom, aby sa dostal do svojho domovského prostredia (do mimozemskej lode) a tam sa znovu zregeneroval a bol pripravený k mutácii. Takisto vírus objavený v Tunguske má zimou značne oslabený účinok a ľudí uvádza len do komatického stavu, no k mutácii silu nemá. ("Piper Maru", "Apocrypha", "Tunguska", "Terma", "Vienen")

Všetko sa zmenilo keď došlo k objaveniu náleziska čierneho oleja v horúcej púšti v Texase. Tento vírus bol pripravený k mutácii a pre Syndikát sa vynorila hrozba prepuknutia epidémie globálnych rozmerov. Syndikát sa dozvedel o mutácii vírusu a že takouto formou môžu Kolonisti zamoriť celú planétu. Mulder sa po zaočkovaní infikovanej Scullyovej jantárovou vakcínou presvedčil, že vakcína dokáže zničiť aj vírus, ktorý je pripravený k mutácii. ("Akty X - Film")

Podľa pôvodných plánov mala kolonizácia planéty prebehnúť infikáciou ľudskej populácie čiernym olejom prostredníctvom včiel, ktoré mali cez kontakt s geneticky upraveným peľom z geneticky upravenej kukurice bodnutím svojimi žihadlami preniesť čierny olej i na človeka. Túto metódu Syndikát dlho testoval pomocou prenosu kiahní z včiel na človeka. Podobne bolo očkovanie proti kiahňam pre Syndikát veľmi dôležité z hľadiska katalogizovania a značkovania celej ľudskej populácie. ("Herrenvolk", "Zero Sum", "Akty X - Film")


Syndikát a projekt hybridizácie

Podľa dohody mal Syndikát Kolonistom pomocou ľudskej a mimozemskej DNA vytvoriť rasu hybridov ľudí a mimozemšťanov, ktorí by boli imúnni voči infikácii čiernym olejom. Hybridi by takisto mohli pripraviť schodnú cestu pre hladký priebeh samotného procesu kolonizácie a po kolonizácii Kolonistom slúžiť ako podriadená rasa. ("Two Fathers", "One Son")

Hybridov možno spoznať podľa viacerých charakteristických znakov napriek tomu, že vyzerajú ako ľudia. Predovšetkým sú to klony - to znamená, že môže existovať nespočetné množstvo hybridov rovnakého vzhľadu. Vzhľadom k tomu, že vyzerajú úplne rovnako musia dbať na to, aby si to pri ich začlenení do sociálnych sfér nikto nevšimol - to znamená že pôsobia v rôznych okresoch a krajinách. Klony pracujú pre Kolonistov a Syndikátu pomáhajú pri výskumoch na vytvorení ďalších klonov. ("Colony", "End Game")

Hybridi majú zelenú krv, ktorá pri opustení ich tela na človeka pôsobí toxicky a ako kyselina, pričom v ľudskom krvnom obehu spôsobuje zhustnutie krvi, ktoré môže človeku veľmi rýchlo privodiť smrť v prípade, ak nie je vystavený pôsobeniu veľkého chladu. Hybridi dokonca dokážu dýchať i pod vodou. Je veľmi ťažké ich zabiť, lebo sú fyzicky veľmi zdatní a odolní. Zabiť ich možno len prepichnutím ich šije. ("The Erlenmeyer Flask", "Colony", "End Game")

Kolonisti členom Syndikátu vzali členov ich rodín a výmenou za nich im dali vzorku mimozemského tkaniva, čím si zaistili ich spoluprácu. Mulderov otec Bill Mulder spočiatku spolupracovať na "projekte" odmietol, no neskôr i on zmenil názor a obetoval Mulderovu sestru Samanthu, ktorú Kolonisti uniesli a podrobili ju pokusom s klonovaním. Samanthu však Kolonisti so sebou nakoniec nevzali, no odovzdali ju na vojenskú základňu April, kde ju neskôr spolu so svojím synom Jeffreyom Spenderom vychovával Muž s cigaretou a Syndikát ju tam podrobil ďalším testom. Samantha neskôr utiekla a v nemocnici umrela. Členov ich rodín by ďalším členom Syndikátu Kolonisti vrátili až po kolonizácii. Bill dúfal, že Mulder celú konšpiráciu odhalí a podarí sa mu tým celý projekt zastaviť. To jeho nápadom bolo využiť získaný čas k práci na vakcíne proti čiernemu oleju. Syndikát tak nakoniec urobil a zriadil viacero domovov pre dôchodcov, v ktorých boli títo ľudia bez vedomia ich rodín infikovaní čiernym olejom a bola na nich testovaná vakcinácia. ("Tunguska", "Terma", "Two Fathers", "One Son", "Sein Und Zeit", "Closure")

Projekt hybridizácie trval celé desaťročia a bolo vytvorených mnoho hybridov, no prvým naplno úspešným hybridom človeka a mimozemšťana sa stala až Cassandra Spenderová, manželka Muža s cigaretou, ktorú Kolonisti uniesli v rovnakú noc ako Samanthu ale neskôr ju podobne ako Samanthu vrátili späť Mužovi s cigaretou a Syndikát na nej robil testy súvisiace s hybridizáciou. ("Two Fathers", "One Son")

Lekári Syndikátu unesených testovali vo vlakových vozňoch, ktorými ich mohli tajne prevážať po celom území Spojených štátov. Experimenty súvisiace s hybridizáciou mali mnoho rôznych podôb. Bolo unesených mnoho žien (medzi inými i Scullyová) a boli im odobraté všetky ich vajíčka a tým im bolo znemožnené, aby mohli mať svoje vlastné deti. Vajíčka boli neskôr oplodnené a embryá vynosili ženy ubytované v mnohých súkromných domovoch pre dôchodcov. Experimenty súvisiace s hybridizáciou mali veľmi široký rozsah, mimozemskou DNA boli dokonca zaočkovaní i školáci, ktorí unesení nikdy neboli. Scullyovej pri únose takisto odobrali jej vajíčka a Scullyová neskôr zistila, že z jej vajíčka splodili malé dievčatko Emily. Emily však bola len skúšobným hybridom a nebolo jej súdené prežiť. ("Red Museum", "Christmas Carol", "Emily")

Hybridizácia má zaujímavý vedľajší účinok: testovaného človeka vylieči zo všetkých chorôb, ktorými predtým trpel (Cassandra napríklad predtým nemohla od narodenia chodiť, potom ako sa stala úspešným hybridom však už chodiť mohla). Hybrid sa stane imúnnym nielen voči čiernemu oleju, ale i všetkým pozemským chorobám. ("The Erlenmeyer Flask", "Two Fathers", "One Son")

Syndikátu sa síce v podobe Cassandry podarilo vytvoriť prvého úspešného hybrida človeka a mimozemšťana a kolonizácia by tak mohla začať, no Syndikátu po celý čas šlo len o zdržiavanie a získanie času na prácu na vakcíne proti zbrani Kolonistov - čiernemu oleju. Preto keď sa Cassandra stala úspešným hybridom Syndikát váhal, či o tom Kolonistov informovať alebo nie. Nakoniec sa kvôli okolnostiam rozhodli, že tak urobia - že odovzdajú Cassandru, že obdržia mimozemské gény a prežijú následnú kolonizáciu a opäť uvidia svoje rodiny. Stalo sa však niečo nečakané: ich plány im prekazili mimozemskí rebeli, ktorí sú bojovníkmi odporu voči Kolonistom a rebeli sa nakoniec nielenže zmocnili Cassandry, ale pozabíjali aj veľkú väčšinu členov Syndikátu, čím došlo k zastaveniu celého projektu. Pôvodný dátum kolonizácie už teraz zrejme neplatí. ("Talitha Cumi", "Two Fathers", "One Son")

Na ochranu plánov, cieľov a svojich experimentov Kolonisti na Zem na pomoc Syndikátu v prípade potreby viackrát vyslali mimozemského lovca. Je ich viac, no štandardne vyzerajú všetci rovnako a disponujú unikátnou schopnosťou - dokážu meniť svoju podobu, dokážu vyzerať ako ktokoľvek na koho si zmyslia a práve preto dokážu byť veľmi nebezpeční. Podobne ako hybridi majú toxickú zelenú krv a naviac dokážu liečiť obyčajným dotykom. Mimozemského lovca možno zabiť jediným možným spôsobom - prepichnutím alebo prestrelením jeho šije. Jeho šiju možno prepichnúť jeho vlastnou zbraňou - mimozemskou dýkou, ktorou lovec zabíja svojich protivníkov. Táto dýka má preto nesmiernu cenu a veľký význam. Keď sa lovca podarí zabiť jeho zelená krv už viac toxická nie je. ("Colony", "End Game", "Talitha Cumi", "Herrenvolk", "Without")

Pri pôvodných experimentoch s hybridizáciou Syndikátu pomáhali japonskí vedci z Jednotky 731, ktorá počas 2. svetovej vojny kruto experimentovala na vojnových zajatcoch i deťoch. Pomáhali im i nemeckí vedci, ktorí sa po 2. svetovej vojne na území Spojených štátov podieľali na operácii Kancelárska spona, kedy sa snažili vytvoriť ľudsko-mimozemských hybridov. Títo pôvodní hybridi však boli neúspechom. Hovorilo sa im "tovar" a vyzerali podobne ako šedí mimozemšťania, na ľudí sa neponášali tak ako dokonalejší hybridi. Boli zaočkovaní proti kiahňam, pričom očkovanie slúžilo na ich monitorovanie. Syndikát sa po 2. svetovej vojne týchto hybridov rozhodol vyhladiť. Japonskí vedci mali iné plány a preto medzi nimi došlo k nezhodám, ktoré nakoniec vyhral Syndikát. Títo hybridi boli vytvorení z DNA, ktorú Syndikát ešte pred dohodou s Kolonistami získal po havárii mimozemského plavidla v Roswelli v roku 1948. ("Anasazi", "The Blessing Way", "Paper Clip", "Nisei", "731")

Mimozemské únosy, testy a implantáty

Kolonisti uniesli už mnoho ľudí, niektorých dokonca i niekoľkokrát.

Unesení opisujú prítomnosť jasného svetla, neschopnosť hýbať sa, beztiaž, niekedy je počuť hlasy z okolia a známy je i fenomén strateného času. Treba podotknúť, že existuje i pojem falošného únosu. Tieto únosy boli vykonávané Ministerstvom obrany Spojených štátov v úsilí o zakrytie skutočných zámerov Syndikátu. ("Pilot", "Little Green Men", "The Blessing Way", "Tempus Fugit", "Max", "Redux", "The Red And The Black")

Existuje mnoho druhov únosov. Rôzne únosy majú mnohé spoločné rysy, no nájde sa viacero špecifík, ktorými sa rôzne únosy od seba navzájom odlišujú, napríklad fenomén strateného času nemusí byť nevyhnutne spojený s úplne každým únosom. Takisto sú odlišné spôsoby, akými sa samotné únosy ľudí uskutočňujú. Pre mimozemský únos sú charakteristické stav beztiaže či prítomnosť neznámych energetických polí v blízkom okolí, no ani v tomto prípade nemusí ísť o nemenné pravidlo. Je tomu tak preto, lebo nielenže existuje viacero druhov mimozemšťanov, ktorí pri únosoch využívajú odlišné technológie, ale záleží aj od toho, akého konkrétneho človeka mimozemšťania unášajú a prečo ho vlastne unášajú. ("Pilot", "Duane Barry", "Ascension", "Tempus Fugit", "Max", "The Red And The Black", "Requiem", "This Is Not Happening")

Technológiu potrebnú k takémuto únosu mal vo svojej moci i Syndikát, keďže sa im pri viacerých príležitostiach podarilo zmocniť sa trosiek mimozemských plavidiel a mimozemskej technológie, na základe ktorej mimozemské plavidlá mohli lietať. ("Deep Throat", "E. B. E.", "Tempus Fugit", "Max")

Od základného faktu kto je vlastne obeťou únosu sa potom odvíja i to, čomu ho tí, ktorí ho uniesli podrobia. Unesení na svojich telách niekedy nachádzajú stopy po experimentoch. Na mužských obetiach únosov mimozemšťania len experimentujú, no ženám naviac odoberajú ich vajíčka a tie neskôr Syndikát využíval pri hybridizácii. Experimenty bývajú veľmi kruté a ľuďom proti ich vôli pri plnom vedomí zvyknú vŕtať do tela či do zubov, či dokonca im otvárať hrudník, aby sa únosci dostali k vnútorným orgánom, z ktorých často odoberajú tkanivo. Unesených ľudí Kolonisti zvykli odovzdávať priamo Syndikátu a ich doktori neskôr v testoch pokračovali vnútri vlakových vozňov. Po neformálnom ukončení projektu sa to však zmenilo a Kolonisti unesených ľudí po testoch zvyknú vrátiť vo veľmi zlom fyzickom stave bez toho, aby ich vyliečili. ("Duane Barry", "Nisei", "731", "Two Fathers", "One Son", "Within", "This Is Not Happening")

Únosci uneseným takisto pri prvom únose do ich tiel pravidelne impantujú rôzne implantáty. Spravidla ide o mikročipy, ktorými sú unášaní neskôr "pritiahnutí" na konkrétne miesto, z ktorého ich mimozemšťania opäť hromadne unesú. Existujú i individuálne i hromadné únosy, s ktorými začali Kolonisti, no neskôr v nich pokračovali mimozemskí rebeli, ktorí začali zaživa upaľovať unášaných ľudí a tým sa postavili na odpor proti Kolonistom. Pritom v prípade implantátov niekedy môže ísť i o viac implantátov implantovaných do jednej jedinej osoby, niektoré bývajú implantované do šije, iné do nosu, prípadne do iných častí tela. Implantáty implantované do šije tam uneseným zvyčajne aplikovali japonskí doktori, ktorí čipy sami vyrobili. Ak si unesený nechá implantát z krku vybrať po čase sa u neho vyvinie smrteľná forma rakoviny. Na vyňatie čipu zo svojho krku po únose svojím životom takmer zaplatila Scullyová, keďže život jej nakoniec zachránilo až spätné implantovanie čipu späť do krku. ("Duane Barry", "Ascension", "Nisei", "731", "Memento Mori", "Gethsemane", "Redux", "Redux II", "Patient X", "The Red And The Black")

Odstránenie čipu síce spôsobí rakovinu, no čipy samotné po aplikácii dokážu liečiť. Dokážu vyliečiť všetky pozemské choroby. Podobne ako sú voči chorobám imúnni hybridi pretože obdržali mimozemské gény, podobne i čipy dokážu liečiť choroby preto, lebo pri práci využívajú mimozemskú technológiu, i keď boli vyrobené tu na Zemi. Popis toho ako čipy pracujú je preto pod prísnou ochranou. ("En Ami")

Pôvod ľudstva a mimozemská DNA

Mimozemské gény dokážu ďaleko viac ako len liečiť ľudské choroby. Keďže sme potomkami praobyvateľov tejto planéty i my máme v sebe zvyšky ich genetického odkazu - zvyšky ich DNA. Ide však len o neaktívnu DNA, ktorej hovoríme "genetický odpad". Evolúciou sa nám vyvinula naša vlastná DNA, no dodnes v sebe máme zvyšky pôvodnej DNA našich predkov, ktorí Zem už dávno opustili. Keby sme ich dokázali aktivovať veľa by sa toho zmenilo. Predovšetkým by sme dokázali s mimozemšťanmi komunikovať mimozmyslovou telepatickou komunikáciou. Chlapec Gibson Praise, ktorému sa táto DNA aktivovala dokázal takto čítať myšlienky cudzích ľudí a pri jednej príležitosti dokázal komunikovať i s útočným mimozemšťanom, ktorý sa vyvinul zo zmutovaného čierneho oleja, ktorý napadol ľudského hostiteľa. Ukazuje sa, že k mimozemšťanom máme bližšie ako by sa zdalo. Nielenže Gibson má rovnakú DNA ako mimozemšťan, ale obaja majú rovnakú DNA akú má čierny olej. To vysvetľuje ako je možné, že čierny olej dokáže ovládať ľudí, ktorí sú ním infikovaní: dokáže sa dokonale prispôsobiť ľudskej DNA, lebo ľudská DNA a DNA čierneho oleja majú spoločné znaky. ("The End", "The Beginning")

Gibson je vlastne "chýbajúcim článkom" medzi nami ľuďmi a mimozemšťanmi. Svoju schopnosť dokáže dokonale ovládať a má ju naplno pod svojou kontrolou, no sú aj ľudia, u ktorých sa ich paranormálne schopnosti nevyvinuli tak naplno ako u Gibsona, no na rozdiel od väčšiny ľudí sú si vedomí toho, že tieto schopnosti majú a dokážu ich sčasti využívať. Takýchto ľudí napríklad testovala CIA, ktorá tajne študovala schopnosti konkrétnych ľudí "videnia do diaľky". ("The End", "The Sixth Extinction")

Keď je ľudský hostiteľ infikovaný čiernym olejom, vírus v ňom aktivuje neaktívnu DNA a stane sa jej súčasťou. I keď je infikovaný človek vyliečený jantárovou vakcínou, v jeho DNA naďalej zostanú neaktívne zložky čierneho oleja, ktoré nedokáže zničiť ani jantárová vakcína, lebo počas infikácie sa stali súčasťou pôvodnej DNA infikovaného človeka. Ak sa tento človek potom dostane do kontaktu so zdrojom mimozemskej liečivej energie, dôjde k reaktivácii zvyškov čierneho oleja v jeho systéme. Keďže však ide len o zvyšky vírusu, vírus nedokáže zmutovať a dokonca ani nedokáže nadobudnúť svoju obvyklú formu čiernych červov, no v našom mozgu dokáže zaktivovať nebývalé mozgové funkcie, ktoré sme predtým neboli schopní využívať. Presne to sa stalo Mulderovi, keď sa dostal do kontaktu s kresbou mimozemského artefaktu, ktorá zo seba vyžarovala stopy kozmického galaktického žiarenia pochádzajúceho výlučne z vesmíru. Mulderovi v Tunguske podali jantárovú vakcínu a potom ho infikovali čiernym olejom. Jantárová vakcína čierny olej zahubila, no jeho zvyšky zostali v Mulderovej DNA. Podobne ako Gibson Mulder začal ľuďom čítať ich myšlienky. Na rozdiel od Gibsona však túto schopnosť nemal vrodenú a nedokázal ju ovládať tak ako Gibson, čo bolo príčinou jeho postupného úpadku, keďže jeho mozog začal vyvíjať takú silnú mimozmyslovú aktivitu, že tá ho postupne začala zabíjať. Istým spôsobom teda vlastne predbehol evolúciu. Dokázal nielen čítať myšlienky iných ľudí, ale i predvídať budúce udalosti. Stal sa nielen živým dôkazom existencie mimozemšťanov, ale i ich spojenia so zrodom ľudstva. ("Biogenesis", "The Sixth Extinction", "The Sixth Extinction II: Amor Fati")

Stvorili nás vlastne mimozemšťania. To práve Kolonisti napísali Bibliu, Korán a stvorili najvýznamnejšie svetové náboženstvá. To oni nám dali našu pôvodnú vieru a svätými knihami nás naučili rešpektu nad nadradenou bytosťou, ktorou budú Kolonisti keď začnú kolonizovať. Odkaz zanechali nielen v knihách, ale i na mnohých náboženských artefaktoch a súčasťou odkazu okrem iného bola i prastará mimozemská loď pochovaná pod zemským povrchom na Pobreží Slonoviny. Scullyová zistila, že táto loď bola popísaná citátmi zo svätých kníh v prastarom jazyku Indiánov kmeňa Navajo. Naviac obsahovala kompletný popis ľudskej genetiky. Mať ju by znamenalo mať kľúč k Pravde s veľkým P. Práve oblasť Západnej Afriky je oblasťou, kde sa objavili prví príslušníci rodu Homo Sapiens, teda prví ľudia. Okrem tejto lode tu boli nájdené mnohé mimozemské artefakty, ktoré oplývali nebývalou energiou, vyžarovalo z nich galaktické žiarenie a dokázali sa spájať do celku. Ako je opísané v Biblii táto loď dokázala privodiť sedem biblických pohrôm: more krvi, vriacu vodu, roje kobyliek a podobne. Šlo o mnohé varovania, že ľudia sa lode nemajú dotýkať. Loď takisto dokázala darovať život tomu, čo už umrelo, teda aj mŕtvemu človeku. Existuje možnosť, že Kolonisti Zem opustili kvôli chladnému podnebiu, ktoré v minulosti panovalo po celej zemeguli. Teraz, keď sa pozemská klíma čoraz viac otepľuje sa opäť naskytá vhodná príležitosť na ich návrat. ("The Sixth Extinction")

Reaktivácia zvyškov čierneho oleja v Mulderovi mala za vedľajší dôsledok to, že sa stal imúnnym voči infikácii čiernym olejom. Muž s cigaretou o tom vedel, takisto ako vedel o tom, že Mulder by v takomto stave čoskoro umrel. Preto ho nechal previesť do laboratória Ministerstva obrany, kde si nechal Mulderov genetický materiál premiestniť do svojho mozgu. Ak by bola operácia úspešná, Muž s cigaretou by dokázal presne to, čo pred operáciou dokázal Mulder. Dúfal, že takýmto smerom povedie tá správna cesta ako zastaviť proces kolonizácie, keďže plány Syndikátu sabotovali mimozemskí rebeli. Dúfal, že sám sa stane imúnnym a nájde spôsob, ako takúto imunitu sprostredkovať i ostatným. Mulder sa vlastne stal možným záchrancom celého ľudstva, tak ako to vo svojich predpovediach predpovedali Indiáni kmeňa Anasazi. Nenašťastie operácia zlyhala a Muž s cigaretou postupne umieral na následky zápalu mozgu. O život ho nakoniec po jeho poslednom pokuse ako znovuobnoviť "projekt" pripravil Alex Krycek. ("The Sixth Extinction II: Amor Fati", "En Ami", "Requiem")

Nanešťastie sa niečo podobné stalo i Mulderovi. Vysvitlo, že následkom operácie umieral i Mulder, no tento fakt držal v tajnosti. Žiadni lekári mu nevedeli pomôcť. Keďže o tom, že umieral nepovedal ani Scullyovej je pravdepodobné, že po nedobrovoľnej operácii, ktorej ho podrobili a po nedávnych udalostiach súvisiacich so samovraždou jeho matky či zistením, že jeho sestra Samantha je už roky po smrti Mulder svoju smrť mohol ľahko pokladať za nevyhnutnosť. Kvôli pátraniu po sestre za chrbát zahodil svoju kariéru a kvôli svojmu hľadaniu prišiel o všetkých členov svojej rodiny. Z profesionálneho hľadiska ho k práci nič neťahalo a čo robil robil len z čisto osobného záujmu či pre Scullyovú a práve v tom postupne začal nachádzať svoje šťastie a preto sa rozhodol po lieku či uzdravení pátrať i iným smerom ako u lekárov. Pri tomto svojom pátraní sa dokonca ocitol zoči-voči povestnému lesnému mužovi s nezvyčajným darom "pohltiť" ľudské choroby, no Mulder si uvedomil, že lesný muž týmto svojím darom trpel a rozhodol sa zbaviť ho jeho útrap predtým, ako ho muž mohol vyliečiť. Mulder sa tak vyliečenia nedočkal. Zašlo to až tak ďaleko, že Mulder bol plne odhodlaný vzdať sa Aktov X a práve vtedy ho uniesli Kolonisti. Z jeho slov Scullyovej tesne pred únosom - pritom vôbec netušil, že ho unesú - bolo zrejme, že bol odhodlaný z očí do očí jej povedať, že umiera a možno neexistuje šanca, že sa z toho vôbec niekedy dostane. Chcel od nej, aby zabudla na Akty X a neriskovala tak ako riskoval on, keďže sa mu to nakoniec tak kruto vypomstilo. ("Requiem", "Within", "The Gift")

Pomôcť by mu mohli jedine Kolonisti. Odpovede na otázky ohľadom kolonizácie by mohli poskytnúť aj príslušníci prastarého indiánskeho kmeňa Anasazi, keďže títo ľudia pravdepodobne nadviazali priamy kontakt s Kolonistami, no Kolonisti celú túto rasu pôvodných obyvateľov Mexika uniesli, aby si zaistili, že ich tajomstvá zostanú tajomstvami. Títo ľudia nielenže predpovedali šiesty zánik, ale mali i vrodenú genetickú imunitu voči čiernemu oleju, čím pre Kolonistov a ich plánovanú kolonizáciu predstavovali značnú hrozbu. Kmeň Anasazi síce zmizol z povrchu zemského, našťastie dodnes prežili príslušníci pôvodných obyvateľov amerického kontinentu, ktorí majú vplyvom evolučnej slučky DNA, ktorá dokáže zabíjať čierny olej bez pomoci jantárovej vakcíny. ("Anasazi", "The Sixth Extinction II: Amor Fati", "Vienen")

Mimozemskí rebeli a mimozemskí replikanti a Mulderov únos

Spolupráca Kolonistov so Syndikátom a výsledná kolonizácia by mala úplne iný priebeh, keby sa na odpor voči Kolonistom nedávno nepostavili mimozemskí rebeli. Začali upaľovať unesených ľudí a kaziť plány Syndikátu. Rebeli si maskujú svoje oči, uši, nos i ústa, aby ich ich nepriatelia nemohli infikovať čiernym olejom a snažia sa prekaziť pôvodné plány na kolonizáciu. Dokážu meniť svoju podobu podobne ako mimozemskí lovci, ktorí sú ich úhlavnými nepriateľmi, no táto ich schopnosť je obmedzená tým, že i v prípade zmeny podoby sa maskujú pred čiernym olejom a preto sa pod ich falošnou tvárou vždy ukrýva len ich znetvorená tvár. Podobne ako mimozemskí lovci majú i oni zelenú krv a možno ich zabiť len prepichnutím ich šije. ("Patient X", "The Red And The Black", "Two Fathers", "One Son")

Na strane mimozemských rebelov je napríklad i Jeremiáš Smith, ktorý dokáže tiež meniť svoju podobu a liečiť jediným dotykom. Ide mu o pozdržanie kolonizácie a preto sa zaujímal o prácu Syndikátu a liečil unesených ľudí. ("Talitha Cumi", "Herrenvolk", "This Is Not Happening")

Keďže po úmrtí väčšiny členov Syndikátu došlo k zastaveniu napredovania projektu hybridizácie, Kolonisti museli zmeniť svoj prístup ku kolonizácii. Mulder a Scullyová zistili, že v Bellefleure v Oregone (na mieste, kde vyšetrovali svoj prvý spoločný prípad - v ktorom šlo o mimozemské únosy) mimozemské únosy pokračujú ďalej. Únosy mali na svedomí Kolonisti, no tentoraz unášali už bez asistencie Syndikátu, keďže ten zanikol. Úspešný priebeh celej operácie mal na starosti mimozemský lovec. Medzi unesenými bol i Mulder. Scullyová až príliš neskoro zistila, že lovec unášal výlučne ľudí, u ktorých sa po predchádzajúcich únosoch aktivovali ich vyššie mozgové funkcie, podobne ako už raz boli zaktivované i v Mulderovi. Lovec ľudí uniesol do mimozemskej lode v neďalekom lese ukrytej v energetickom poli, ktoré ju robilo neviditeľnou. Kolonistom teraz šlo i o to, aby i takýmto spôsobom zhromaždili a odstránili dôkazy svojej existencie. ("Requiem")

Oregon však pre UFO bol len jednou zastávkou a loď potom mierila ďalej a unášala ďalších ľudí, pričom lovec mal v pláne uniesť i toho, kto predstavuje nezvratný dôkaz existencie a prepojenia mimozemšťanov s ľuďmi: Gibsona Praisea. Našťastie sa mu to vďaka Scullyovej a Doggettovi nepodarilo. ("Within", "Without")

Pre Kolonistov sa zo strany mimozemských rebelov vynorila nová hrozba a preto sa rozhodli postaviť sa na odpor formou mimozemských replikantov, ktorých Kolonisti získali na základe experimentovania s unesenými pozemšťanmi. Kolonisti pôvodne chceli spoluprácou so Syndikátom vytvoriť rasu hybridov ľudí a mimozemšťanov, no tieto plány im prekazili a upálením členov Syndikátu zastavili rebeli. Práve preto Kolonisti vytvorili replikantov. Replikanti vyzerajú presne ako ľudia, ktorí boli unesení, dokonca majú i červenú krv, ale ľudia to už dávno nie sú. Kolonisti začali unášať ľudí, ktorí boli pred časom infikovaní čiernym olejom a po kontakte so zdrojom liečivej mimozemskej energie začali vykazovať abnormálnu mozgovú aktivitu následkom reaktivácie mimozemskej DNA v ich systéme. Unesených ľudí potom Kolonisti vrátili späť na Zem vo veľmi zlom zdravotnom stave, prakticky na pokraji smrti. Unesení ľudia boli totižto infikovaní čiernym olejom, ktorý spomalil ich životné funkcie. V takomto stave je telo pripravené na premenu na replikanta. Po premene a reaktivácii vírusu sa tým pádom z ľudí stanú mimozemšťania. I pri tejto premene hrá dôležitú úlohu teplota. Keď Kolonisti unesených vrátia späť na Zem, ľudia nevykazujú prakticky žiadne naoko badateľné známky života. Mimozemšťanom hrá do karát fakt, že keď je telo nájdené a neskôr pochované pod zem, chlad mimozemskému vírusu zabraňuje v tom, aby zmutoval. Keď sa však podarí pobadať, že telo stále vykazuje nepatrné známky života a obeť mimozemského únosu je následne pripojená na lekárske podporné prístroje, tie začnú telo zahrievať a preto sa po čase reaktivuje vírus a z človeka sa definitívne stane replikant. Toto sa stalo napríklad Billymu Milesovi. Stalo by sa to i Mulderovi, keby ho Skinner včas neodpojil od prístrojov a tak nezastavil proces premeny. Scullyová ho potom vyliečila antivírusovými liekmi, ktoré premohli neaktívny a slabý mimozemský vírus. Kolonisti mu takisto pri únose vyliečili chorobu, na ktorú umieral následkom nedobrovoľnej operácie mozgu. ("This Is Not Happening", "DeadAlive", "Three Words")

Replikanti však nie sú naplno organickí. Majú kovovú chrbticu, ktorá sa dokáže sama rozrastať a replikantov teda možno identifikovať na základe vystupujúcich chrbticových stavcov vzadu na šiji. Podobne ako Kolonisti i replikanti sú nesmrteľní. Môžu prísť o časti tela či byť roztrhaní na kusy, no ich chrbticové stavce sa vždy dokážu regenerovať a vyformovať nového replikanta. Replikantmi Kolonisti postupne nahrádzajú unesených ľudí a na ich miesta sa teda dostávajú nezničiteľné robotické bytosti, ktoré Kolonistom umožnia bojovať proti mimozemským rebelom a uskutočniť hladký priebeh kolonizácie. ("Three Words", "Essence", "Existence")

Mimozemskí replikanti ako náhradníci ľudí bojovali i vo Vojne v zálive. Títo replikanti sa stali známi ako superžoldnieri. Pokusy trvali roky, zrodilo sa niekoľko generácií replikantov. Prostredníctvom transplantácie sa náhradným matkám narodili už i prví replikanti zo zmutovaného ľudského vajíčka. Pozmenením molekulárneho zloženia chloramínu, ktorý sa ako prídavok pridáva do verejných zásob vody, by v ľudskom tele došlo k mutácii ľudského genómu a následne i ľudského potomstva. Replikanti prenikli už i do FBI a zastaviť ich možno jedine prostredníctvom vzácneho kovu magnetitu, ktorý spôsobil haváriu pôvodnej mimozemskej lode v roku 1947 v Roswelli. ("Nothing Important Happened Today", "Nothing Important Happened Today II", "Trust No 1", "Provenance", "Providence", "William", "The Truth")

Pokusy o obnovenie "projektu", Scullyovej tehotenstvo, William

Scullyová zakrátko po Mulderovom únose zistila, že je tehotná, napriek tomu, že po únose zostala neplodná. Bola tým prekvapená hlavne preto, lebo pred časom sa rozhodla pokúsiť sa počať formou umelého oplodnenia, keďže túžila po deťoch a naviac sa od Muldera dozvedela, že vo vládnom laboratóriu našiel jej vajíčka, ktoré jej pred rokmi odobrali pri únose. Scullyová Muldera požiadala o darcovstvo, teda o oplodnenie jej vajíčok cestou umelého oplodnenia a Mulder súhlasil, no počať sa jej ani po niekoľkých pokusoch po sebe podľa vyjadrenia jej lekárov nepodarilo. Scullyová sa až neskôr dozvedela, že jej lekár Dr. Parenti spolupracoval so skupinkou ľudí, ktorí nadviazali na prácu Syndikátu a pokúsili sa znovuobnoviť celý "projekt" a pokračovať tak v odhaľovaní tajomstiev Kolonistov. Implantovanie mimozemských zárodkov do materníc žien, ktoré neboli schopné počať prirodzenou cestou a preto sa rozhodli pre umelé oplodnenie im prinieslo očakávaný výsledok: ženy porodili malých mimozemšťanov, ktorí sa nápadne ponášali na malých Kolonistov. Tieto mimozemské bytosti však po niekoľkých dňoch všetky umreli, takže lekárom zostalo len ich tkanivo na ďalšie experimenty. Keď sa o týchto experimentoch dozvedeli Kolonisti, rozhodli sa ich prostredníctvom replikantov rázne zastaviť. Keď sa už tehotná Scullyová neskôr dozvedela o Parentiho účasti na experimentoch s mimozemským tkanivom, zľakla sa možnosti, že súčasťou týchto testov by mohlo byť i jej ešte nenarodené dieťa. Replikanti Scullyovú vystopovali až do opustenej osady, v ktorej sa kvôli okolnostiam rozhodla v utajení porodiť, no dieťa jej nevzali. Scullyová porodila chlapčeka, ktorému po Mulderovom otcovi dala meno William. Ukázalo sa, že William predstavuje nový obrat v evolúcii ľudstva. Replikanti ho nechali žiť preto, lebo ho potrebujú. Scullyovej syn je prepojením medzi nami ľuďmi, replikantmi a mimozemšťanmi. Ako Mulderov potomok má v sebe stopy mimozemskej DNA. Tieto vrodené mimozemské gény ho obdarovali rozvinutými telekinetickými schopnosťami. William má úzke prepojenie nielen s mimozemskými artefaktmi, ale i s mimozemskou technológiou. Kolonisti prostredníctvom replikantov potrebujú jeho schopnosti k tomu, aby v čase kolonizácie nastolili svoju nadvládu tu na Zemi, tak ako je to v podobe proroctva zaznamenané na povrchu mimozemskej lode nájdenej v Kanade. William dokáže všetko to, čo replikanti nedokážu. Zabrániť naplneniu starodávneho proroctva by mohol jedine Mulder tým, že William by sa pridal na jeho stranu a pokúsil sa zabrániť mimozemskej kolonizácii planéty. O tomto vedia i Kolonisti a Mulder pochopil, že ak chce Williama a Scullyovú ochrániť, nemá na výber. Buď on alebo jeho syn. Pred replikantmi stihol utiecť, aby mohol pokračovať v boji proti sprisahaniu a kolonizácii (bez toho, aby ohrozil Williama či Scullyovú), no plány Kolonistov nakoniec prekazil Jeffrey Spender (ktorého sa predtým neúspešne pokúsil zabiť Muž s cigaretou). Williamovi do tela vpichol magnetit, čím Williama obral o jeho výnimočnosť. Scullyová vedela, že Kolonisti si to nikdy nepripustia a William by pred nimi aj tak nebol v bezpečí. Aby ho uchránila, rozhodla sa ho dať na adopciu k anonymným rodičom. ("Memento Mori", "Per Manum", "Essence", "Existence", "Nothing Important Happened Today", "Nothing Important Happened Today II", "Trust No 1", "Provenance", "Providence", "William")

Mulder a Scullyová sa nakoniec dozvedajú, že mimozemskej invázii sa im napriek všetkej snahe zabrániť nepodarilo a dôjde k nej 22. decembra 2012. ("The Truth")

Objasnenie Scullyovej tehotenstva